Steinbach pH Mínus granulát

Na reguláciu hodnoty pH

€ 5,99

(€ 3,99 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 1,50 kg

Doručenie: streda, 14. júna, ak si objednáte do dňa: pondelok,08:15 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • znižuje pH
 • koriguje
 • kvalitný produkt

Č. produktu: XAP-SB-0753001TD08, Obsah: 1,50 kg, EAN: 9008748530071

Popis

Na zníženie hodnoty pH sa používa granulát pH mínus. Podmienkou na účinnú dezinfekciu vody v bazéne je nastavenie hodnoty pH medzi 7,0 - 7,4.

Na udržanie priaznivej hodnoty pH 7,0 - 7,4 by sa mali hodnoty bazénovej vody merať raz alebo dvakrát týždenne bazénovým testerom a v prípade potreby by sa mali upraviť. Hodnoty pH nad 7,6 by sa mali znížiť na najmenej 7,2 pridaním granulátu pH mínus.

Poznámka: na zníženie hodnoty pH o 0,1 je potrebných 100 g na 10 m³ vody v bazéne.

Výrobca: Steinbach
Product Type Google Base: Rôzne
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P305+P351 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P301+P310 - Po prehltnutí: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Otázky a odpovede k téme Steinbach pH Mínus granulát

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

Rezencia produktov:

Podobné produkty:

  Zákazníci si kúpili tiež: