Steinbach Multifunkčné tablety Quattrotabs 200 g

Kombinovaný produkt so 4 funkciami na údržbu vody v bazéne

€ 9,89

(€ 9,89 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 1 kg

Doručenie: streda, 27. septembra, ak si objednáte do dňa: pondelok,08:15 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • dezinfekcia
 • stabilizátor pH
 • flokulácia
 • algezid

Č. produktu: XAP-SB-0752601TD08, Obsah: 1 kg, EAN: 9008748526081

Popis

Biocídne výrobky používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte štítok a informácie o produkte!

APLIKÁCIA
Údržba vody s chlórovými výrobkami je jednou z najjednoduchších a najefektívnejších spôsobov dezinfekcie, ktoré je možné použiť v súkromnom sektore. Multifunkčné tablety sú účinné proti hubám, vírusom a iným organickým znečisťujúcim látkam. Tablety sa môžu používať pri neutrálnom pH pri akejkoľvek úrovni tvrdosti vody.

Multifunkčné tablety sa používajú na dlhodobé dávkovanie. Odporúča sa vložiť ich do dávkovacieho plaváka, aby sa mohli pomaly a rovnomerne rozpúšťať. Zároveň sa uvoľňuje hliník na flokuláciu, chlór na dezinfekciu a meď proti množeniu rias. Ak je voda silne znečistená, musia sa pridať aj algicídy a flokulanty.

DÁVKOVANIE
Optimálna hodnota chlóru je medzi 0,3 - 0,6 mg/l pre trvalú chloráciu a maximálne 3 mg/l pre šokovú chloráciu. Pravidelne kontrolujte hladinu chlóru a pH vody v bazéne.

Výrobca: Steinbach
Product Type Google Base: Rôzne
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P301+P312 - PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 031 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
 • EUH 206 - Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Výstražné slovo: pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P301+P312 - PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 031 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
 • EUH 206 - Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
 • Biocídy používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Otázky a odpovede k téme Steinbach Multifunkčné tablety Quattrotabs 200 g

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Steinbach Multifunkčné tablety Quattrotabs 200 g

Podobné produkty:

  Zákazníci si kúpili tiež: